For Students


 


 Konsultacje:

 

Czwartek: 8h30 – 10h30

 

 


Literatura do nanomateriałów, mikroskopii elektronowej oraz technik mikroskopowych w materiałach:

  1. K. J. Kurzydłowski " Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne"
  2. David B. Williams & C. Barry Carter "Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science"
  3. A. Oleś "Metody Doświadczalne Fizyki Ciała Stałego"